stagnation point

stagnation point là gì? Ý nghĩa của từ stagnation point điểm đình trệ (của dòng)

  • stagnation point là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stagnation point là gì ?
  • stagnation point là gì trong toán học ?
  • stagnation point dịch
  • stagnation point dictionary
  • stagnation point là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stagnation point trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stagnation point trong toán học
  • stagnation point tiếng việt là gì ?
  • What is stagnation point in english ?