stagnation

stagnation là gì? Ý nghĩa của từ stagnation sự đọng, sự đình trệ

  • stagnation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stagnation là gì ?
  • stagnation là gì trong toán học ?
  • stagnation dịch
  • stagnation dictionary
  • stagnation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stagnation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stagnation trong toán học
  • stagnation tiếng việt là gì ?
  • What is stagnation in english ?