stabilized

stabilized là gì? Ý nghĩa của từ stabilized được ổn định

  • stabilized là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stabilized là gì ?
  • stabilized là gì trong toán học ?
  • stabilized dịch
  • stabilized dictionary
  • stabilized là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stabilized trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stabilized trong toán học
  • stabilized tiếng việt là gì ?
  • What is stabilized in english ?