spring balance

spring balance là gì? Ý nghĩa của từ spring balance cân lò xo

  • spring balance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ spring balance là gì ?
  • spring balance là gì trong toán học ?
  • spring balance dịch
  • spring balance dictionary
  • spring balance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ spring balance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ spring balance trong toán học
  • spring balance tiếng việt là gì ?
  • What is spring balance in english ?