spherical vortex

spherical vortex là gì? Ý nghĩa của từ spherical vortex rôta cầu

  • spherical vortex là gì ?

  • Ý nghĩa của từ spherical vortex là gì ?
  • spherical vortex là gì trong toán học ?
  • spherical vortex dịch
  • spherical vortex dictionary
  • spherical vortex là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ spherical vortex trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ spherical vortex trong toán học
  • spherical vortex tiếng việt là gì ?
  • What is spherical vortex in english ?