specification

specification là gì? Ý nghĩa của từ specification chi tiết, chi tiết hóa

  • specification là gì ?

  • Ý nghĩa của từ specification là gì ?
  • specification là gì trong toán học ?
  • specification dịch
  • specification dictionary
  • specification là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ specification trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ specification trong toán học
  • specification tiếng việt là gì ?
  • What is specification in english ?