sound intensity

sound intensity là gì? Ý nghĩa của từ sound intensity cường độ âm thanh

  • sound intensity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sound intensity là gì ?
  • sound intensity là gì trong toán học ?
  • sound intensity dịch
  • sound intensity dictionary
  • sound intensity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sound intensity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sound intensity trong toán học
  • sound intensity tiếng việt là gì ?
  • What is sound intensity in english ?