smooth

smooth là gì? Ý nghĩa của từ smooth trơn nhẵn

  • smooth là gì ?

  • Ý nghĩa của từ smooth là gì ?
  • smooth là gì trong toán học ?
  • smooth dịch
  • smooth dictionary
  • smooth là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ smooth trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ smooth trong toán học
  • smooth tiếng việt là gì ?
  • What is smooth in english ?