slope function

slope function là gì? Ý nghĩa của từ slope function hàm dốc

  • slope function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ slope function là gì ?
  • slope function là gì trong toán học ?
  • slope function dịch
  • slope function dictionary
  • slope function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ slope function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ slope function trong toán học
  • slope function tiếng việt là gì ?
  • What is slope function in english ?