skin effect

skin effect là gì? Ý nghĩa của từ skin effect hiệu suất mặt ngoài

  • skin effect là gì ?

  • Ý nghĩa của từ skin effect là gì ?
  • skin effect là gì trong toán học ?
  • skin effect dịch
  • skin effect dictionary
  • skin effect là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ skin effect trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ skin effect trong toán học
  • skin effect tiếng việt là gì ?
  • What is skin effect in english ?