skew-symmetric

skew-symmetric là gì? Ý nghĩa của từ skew-symmetric đối xứng lệch

  • skew-symmetric là gì ?

  • Ý nghĩa của từ skew-symmetric là gì ?
  • skew-symmetric là gì trong toán học ?
  • skew-symmetric dịch
  • skew-symmetric dictionary
  • skew-symmetric là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ skew-symmetric trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ skew-symmetric trong toán học
  • skew-symmetric tiếng việt là gì ?
  • What is skew-symmetric in english ?