sinistrorse

sinistrorse là gì? Ý nghĩa của từ sinistrorse xoắn trái

  • sinistrorse là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sinistrorse là gì ?
  • sinistrorse là gì trong toán học ?
  • sinistrorse dịch
  • sinistrorse dictionary
  • sinistrorse là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sinistrorse trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sinistrorse trong toán học
  • sinistrorse tiếng việt là gì ?
  • What is sinistrorse in english ?