singularity

singularity là gì? Ý nghĩa của từ singularity tính kỳ dị; điểm kỳ dị

  • singularity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ singularity là gì ?
  • singularity là gì trong toán học ?
  • singularity dịch
  • singularity dictionary
  • singularity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ singularity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ singularity trong toán học
  • singularity tiếng việt là gì ?
  • What is singularity in english ?