signify

signify là gì? Ý nghĩa của từ signify có nghĩa là

  • signify là gì ?

  • Ý nghĩa của từ signify là gì ?
  • signify là gì trong toán học ?
  • signify dịch
  • signify dictionary
  • signify là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ signify trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ signify trong toán học
  • signify tiếng việt là gì ?
  • What is signify in english ?