significance

significance là gì? Ý nghĩa của từ significance sự có ý nghĩa, ý nghĩa

  • significance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ significance là gì ?
  • significance là gì trong toán học ?
  • significance dịch
  • significance dictionary
  • significance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ significance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ significance trong toán học
  • significance tiếng việt là gì ?
  • What is significance in english ?