sight control

sight control là gì? Ý nghĩa của từ sight control kiểm tra bằng mắt

  • sight control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sight control là gì ?
  • sight control là gì trong toán học ?
  • sight control dịch
  • sight control dictionary
  • sight control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sight control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sight control trong toán học
  • sight control tiếng việt là gì ?
  • What is sight control in english ?