short-time

short-time là gì? Ý nghĩa của từ short-time mt.thời gian ngắn

  • short-time là gì ?

  • Ý nghĩa của từ short-time là gì ?
  • short-time là gì trong toán học ?
  • short-time dịch
  • short-time dictionary
  • short-time là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ short-time trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ short-time trong toán học
  • short-time tiếng việt là gì ?
  • What is short-time in english ?