short odds

short odds là gì? Ý nghĩa của từ short odds ưu thế hơn một chút; may mắn gần như nhau

  • short odds là gì ?

  • Ý nghĩa của từ short odds là gì ?
  • short odds là gì trong toán học ?
  • short odds dịch
  • short odds dictionary
  • short odds là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ short odds trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ short odds trong toán học
  • short odds tiếng việt là gì ?
  • What is short odds in english ?