shock polar

shock polar là gì? Ý nghĩa của từ shock polar cực tuyến va chạm

  • shock polar là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shock polar là gì ?
  • shock polar là gì trong toán học ?
  • shock polar dịch
  • shock polar dictionary
  • shock polar là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shock polar trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shock polar trong toán học
  • shock polar tiếng việt là gì ?
  • What is shock polar in english ?