servo-system

servo-system là gì? Ý nghĩa của từ servo-system hệ secvô, hệ tùy động

  • servo-system là gì ?

  • Ý nghĩa của từ servo-system là gì ?
  • servo-system là gì trong toán học ?
  • servo-system dịch
  • servo-system dictionary
  • servo-system là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ servo-system trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ servo-system trong toán học
  • servo-system tiếng việt là gì ?
  • What is servo-system in english ?