servo control

servo control là gì? Ý nghĩa của từ servo control điều khiển secvô

  • servo control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ servo control là gì ?
  • servo control là gì trong toán học ?
  • servo control dịch
  • servo control dictionary
  • servo control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ servo control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ servo control trong toán học
  • servo control tiếng việt là gì ?
  • What is servo control in english ?