sensitivity control

sensitivity control là gì? Ý nghĩa của từ sensitivity control điều khiển độ nhạy

  • sensitivity control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sensitivity control là gì ?
  • sensitivity control là gì trong toán học ?
  • sensitivity control dịch
  • sensitivity control dictionary
  • sensitivity control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sensitivity control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sensitivity control trong toán học
  • sensitivity control tiếng việt là gì ?
  • What is sensitivity control in english ?