sensing

sensing là gì? Ý nghĩa của từ sensing sự thụ cảm; cảm giác

  • sensing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sensing là gì ?
  • sensing là gì trong toán học ?
  • sensing dịch
  • sensing dictionary
  • sensing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sensing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sensing trong toán học
  • sensing tiếng việt là gì ?
  • What is sensing in english ?