sensing device

sensing device là gì? Ý nghĩa của từ sensing device thiết bị thụ cảm

  • sensing device là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sensing device là gì ?
  • sensing device là gì trong toán học ?
  • sensing device dịch
  • sensing device dictionary
  • sensing device là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sensing device trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sensing device trong toán học
  • sensing device tiếng việt là gì ?
  • What is sensing device in english ?