secondary diagonal of a determiant

secondary diagonal of a determiant là gì? Ý nghĩa của từ secondary diagonal of a determiant đường chéo phụ của một định thức

  • secondary diagonal of a determiant là gì ?

  • Ý nghĩa của từ secondary diagonal of a determiant là gì ?
  • secondary diagonal of a determiant là gì trong toán học ?
  • secondary diagonal of a determiant dịch
  • secondary diagonal of a determiant dictionary
  • secondary diagonal of a determiant là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ secondary diagonal of a determiant trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ secondary diagonal of a determiant trong toán học
  • secondary diagonal of a determiant tiếng việt là gì ?
  • What is secondary diagonal of a determiant in english ?