scleronomous

scleronomous là gì? Ý nghĩa của từ scleronomous Cơ.dừng, vô thời (không có yếu tố thời gian)

  • scleronomous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ scleronomous là gì ?
  • scleronomous là gì trong toán học ?
  • scleronomous dịch
  • scleronomous dictionary
  • scleronomous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ scleronomous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ scleronomous trong toán học
  • scleronomous tiếng việt là gì ?
  • What is scleronomous in english ?