schematic

schematic là gì? Ý nghĩa của từ schematic phác họa, giảm lược

  • schematic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ schematic là gì ?
  • schematic là gì trong toán học ?
  • schematic dịch
  • schematic dictionary
  • schematic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ schematic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ schematic trong toán học
  • schematic tiếng việt là gì ?
  • What is schematic in english ?