scanning beam

scanning beam là gì? Ý nghĩa của từ scanning beam tia quét

  • scanning beam là gì ?

  • Ý nghĩa của từ scanning beam là gì ?
  • scanning beam là gì trong toán học ?
  • scanning beam dịch
  • scanning beam dictionary
  • scanning beam là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ scanning beam trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ scanning beam trong toán học
  • scanning beam tiếng việt là gì ?
  • What is scanning beam in english ?