scale effect

scale effect là gì? Ý nghĩa của từ scale effect hiệu ứng tỷ xích, tác dụng thang tỷ lệ

  • scale effect là gì ?

  • Ý nghĩa của từ scale effect là gì ?
  • scale effect là gì trong toán học ?
  • scale effect dịch
  • scale effect dictionary
  • scale effect là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ scale effect trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ scale effect trong toán học
  • scale effect tiếng việt là gì ?
  • What is scale effect in english ?