saturate

saturate là gì? Ý nghĩa của từ saturate bảo hòa

  • saturate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ saturate là gì ?
  • saturate là gì trong toán học ?
  • saturate dịch
  • saturate dictionary
  • saturate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ saturate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ saturate trong toán học
  • saturate tiếng việt là gì ?
  • What is saturate in english ?