satisfy

satisfy là gì? Ý nghĩa của từ satisfy thỏa mãn

  • satisfy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ satisfy là gì ?
  • satisfy là gì trong toán học ?
  • satisfy dịch
  • satisfy dictionary
  • satisfy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ satisfy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ satisfy trong toán học
  • satisfy tiếng việt là gì ?
  • What is satisfy in english ?