sample size

sample size là gì? Ý nghĩa của từ sample size cỡ mẫu

  • sample size là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sample size là gì ?
  • sample size là gì trong toán học ?
  • sample size dịch
  • sample size dictionary
  • sample size là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sample size trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sample size trong toán học
  • sample size tiếng việt là gì ?
  • What is sample size in english ?