ruin

ruin là gì? Ý nghĩa của từ ruin sự suy tàn, sự phá sản

  • ruin là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ruin là gì ?
  • ruin là gì trong toán học ?
  • ruin dịch
  • ruin dictionary
  • ruin là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ruin trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ruin trong toán học
  • ruin tiếng việt là gì ?
  • What is ruin in english ?