rotational

rotational là gì? Ý nghĩa của từ rotational quay, xoáy, rôta

  • rotational là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rotational là gì ?
  • rotational là gì trong toán học ?
  • rotational dịch
  • rotational dictionary
  • rotational là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rotational trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rotational trong toán học
  • rotational tiếng việt là gì ?
  • What is rotational in english ?