rose

rose là gì? Ý nghĩa của từ rose hình hoa hồng

  • rose là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rose là gì ?
  • rose là gì trong toán học ?
  • rose dịch
  • rose dictionary
  • rose là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rose trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rose trong toán học
  • rose tiếng việt là gì ?
  • What is rose in english ?