ring-shaped

ring-shaped là gì? Ý nghĩa của từ ring-shaped có hình vành

  • ring-shaped là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ring-shaped là gì ?
  • ring-shaped là gì trong toán học ?
  • ring-shaped dịch
  • ring-shaped dictionary
  • ring-shaped là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ring-shaped trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ring-shaped trong toán học
  • ring-shaped tiếng việt là gì ?
  • What is ring-shaped in english ?