ring-like

ring-like là gì? Ý nghĩa của từ ring-like có hình vành, giống vành

  • ring-like là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ring-like là gì ?
  • ring-like là gì trong toán học ?
  • ring-like dịch
  • ring-like dictionary
  • ring-like là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ring-like trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ring-like trong toán học
  • ring-like tiếng việt là gì ?
  • What is ring-like in english ?