ridge

ridge là gì? Ý nghĩa của từ ridge ngọn sóng

  • ridge là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ridge là gì ?
  • ridge là gì trong toán học ?
  • ridge dịch
  • ridge dictionary
  • ridge là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ridge trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ridge trong toán học
  • ridge tiếng việt là gì ?
  • What is ridge in english ?