rib

rib là gì? Ý nghĩa của từ rib Cơ.cạnh, sườn cứng

  • rib là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rib là gì ?
  • rib là gì trong toán học ?
  • rib dịch
  • rib dictionary
  • rib là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rib trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rib trong toán học
  • rib tiếng việt là gì ?
  • What is rib in english ?