rheostat

rheostat là gì? Ý nghĩa của từ rheostat vl.cái biến trở

  • rheostat là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rheostat là gì ?
  • rheostat là gì trong toán học ?
  • rheostat dịch
  • rheostat dictionary
  • rheostat là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rheostat trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rheostat trong toán học
  • rheostat tiếng việt là gì ?
  • What is rheostat in english ?