retrimming

retrimming là gì? Ý nghĩa của từ retrimming xib.điều chỉnh lại, làm lại

  • retrimming là gì ?

  • Ý nghĩa của từ retrimming là gì ?
  • retrimming là gì trong toán học ?
  • retrimming dịch
  • retrimming dictionary
  • retrimming là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ retrimming trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ retrimming trong toán học
  • retrimming tiếng việt là gì ?
  • What is retrimming in english ?