retarded

retarded là gì? Ý nghĩa của từ retarded bị chậm

  • retarded là gì ?

  • Ý nghĩa của từ retarded là gì ?
  • retarded là gì trong toán học ?
  • retarded dịch
  • retarded dictionary
  • retarded là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ retarded trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ retarded trong toán học
  • retarded tiếng việt là gì ?
  • What is retarded in english ?