resemblance

resemblance là gì? Ý nghĩa của từ resemblance sự giống nhau

  • resemblance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ resemblance là gì ?
  • resemblance là gì trong toán học ?
  • resemblance dịch
  • resemblance dictionary
  • resemblance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ resemblance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ resemblance trong toán học
  • resemblance tiếng việt là gì ?
  • What is resemblance in english ?