representation theorem

representation theorem là gì? Ý nghĩa của từ representation theorem gt.định lý biểu diễn

  • representation theorem là gì ?

  • Ý nghĩa của từ representation theorem là gì ?
  • representation theorem là gì trong toán học ?
  • representation theorem dịch
  • representation theorem dictionary
  • representation theorem là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ representation theorem trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ representation theorem trong toán học
  • representation theorem tiếng việt là gì ?
  • What is representation theorem in english ?