rejection line

rejection line là gì? Ý nghĩa của từ rejection line đường tới hạn; đường bác bỏ (trong phân tích liên tiếp)

  • rejection line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rejection line là gì ?
  • rejection line là gì trong toán học ?
  • rejection line dịch
  • rejection line dictionary
  • rejection line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rejection line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rejection line trong toán học
  • rejection line tiếng việt là gì ?
  • What is rejection line in english ?