reinforce

reinforce là gì? Ý nghĩa của từ reinforce tăng cường; gia cố

  • reinforce là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reinforce là gì ?
  • reinforce là gì trong toán học ?
  • reinforce dịch
  • reinforce dictionary
  • reinforce là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reinforce trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reinforce trong toán học
  • reinforce tiếng việt là gì ?
  • What is reinforce in english ?