reflexivity

reflexivity là gì? Ý nghĩa của từ reflexivity tính phản xạ

  • reflexivity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reflexivity là gì ?
  • reflexivity là gì trong toán học ?
  • reflexivity dịch
  • reflexivity dictionary
  • reflexivity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reflexivity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reflexivity trong toán học
  • reflexivity tiếng việt là gì ?
  • What is reflexivity in english ?