reduibility

reduibility là gì? Ý nghĩa của từ reduibility tính khả quy

  • reduibility là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reduibility là gì ?
  • reduibility là gì trong toán học ?
  • reduibility dịch
  • reduibility dictionary
  • reduibility là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reduibility trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reduibility trong toán học
  • reduibility tiếng việt là gì ?
  • What is reduibility in english ?