quintic

quintic là gì? Ý nghĩa của từ quintic bậc năm, hàng năm

  • quintic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ quintic là gì ?
  • quintic là gì trong toán học ?
  • quintic dịch
  • quintic dictionary
  • quintic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ quintic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ quintic trong toán học
  • quintic tiếng việt là gì ?
  • What is quintic in english ?