quantile

quantile là gì? Ý nghĩa của từ quantile điểm vi phân

  • quantile là gì ?

  • Ý nghĩa của từ quantile là gì ?
  • quantile là gì trong toán học ?
  • quantile dịch
  • quantile dictionary
  • quantile là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ quantile trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ quantile trong toán học
  • quantile tiếng việt là gì ?
  • What is quantile in english ?